Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund som Børnenes Hovedstad

Med Billund Byvision vil vi sætte nye standarder for helhedsorienteret byudvikling for både børn og voksne. Ambitionen er at realisere Billund som Børnenes Hovedstad i alle aspekter af byens udvikling. Til glæde for beboere, besøgende og medarbejdere – og verden.

Der er nogle helt særlige vilkår til stede for byudvikling i Billund By. Med kun godt 6.000 indbyggere er Billund lille, men den har arbejdspladser, turistattraktioner og en international lufthavn, som kan måle sig med store byer i Europa. Og i kraft af den særlige forbindelse til LEGO koncernen gennem generationer har Billund en plads på landkortet både i Danmark og i verden.

Den spænding mellem at være en lille by og samtidig kendt i verden giver Billund unikke muligheder og udfordringer, Det understreges med byens høje udviklingstempo. Byen står overfor store forandringer: I midtbyen er LEGO House under opførelse; idéfasen til nye jernbanestationer ved Billund Lufthavn og LEGOLAND er i gang. Og LEGO koncernen er ved at udvide deres aktiviteter i byen.

Billund Kommune, KIRKBI og Realdania er på den baggrund gået sammen om en ny, bæredygtig visionsplan for Billund. Ambitionen er at formulere et bymæssigt svar på udfordringen: at skabe et sted, der virkelig udtrykker leg, læring og kreativitet. Og hvor børn er i højsædet. Visionen skal give retning for de kommende års store investeringer og sætte overliggeren for en visonær, internationalt orienteret, men lokalt forankret byudvikling. Visionen skal understøtte byens særlige karakter som Børnenes Hovedstad.

Et rådgiverteam bestående af BIG og Urgent.Agency har i 2015 arbejdet intensivt på at afdække Billunds særlige udfordringer og muligheder. Rådgiverne har gennemført omfattende urban, arkitektonisk og kulturel research i Billund og været i dialog med en række lokale aktører, borgere og børn. Med det afsæt har BIG og Urgent.Agency udviklet nærværende visionsplan for Billund: Billund Byvision – Børnenes Hovedstad. (s. 2, Billund Byvision)

Se hele visionen her.