Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Byudvikling i Billund

Billund er i rivende udvikling. Mange udviklings-, bygge- og anlægsprojekter er i fuld gang, flere skyder op og endnu flere er på vej og forventes realiseret inden for få år.

At udvikle en by som Billund er ganske særligt – det er en by som over døgnet og over året ændrer sig i tætheden af mennesker. 8000 pendler i gennemsnit ind i kommunen hver dag for at gå på arbejde og kun 4000 pendler den anden vej til jobs uden for kommunen. En stor del af indpendlingen sker til Billund by.

Dertil er vinter og sommer forskellig – de over 2 mio mennesker som årligt besøger Billunds turistdestinationer har ind til nu primært besøgt byen ved byens kant – ambitionen med realiseringen af Billund Byvision og forventningerne til det nyåbnede LEGO House er, at der i langt højere grad end tidligere genereres liv i bymidten – byliv som kan understøtte butikker, bosætning og flere arbejdspladser.