Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Borgerworkshop om mobilitet i Billund d. 26. oktober 2019

Billund by er i rivende udvikling og det stiller i stigende grad krav til infrastrukturen. Der inviteres derfor til borgermøder om mobilitetsplanlægning i byen. Dette afholdes i Billund Centret lørdag den 26. oktober 2019, hvor interesserede har mulighed for at tilmelde sig en mobilitetsworkshop.

Formålet med workshoppen er at få borgernes tilkendegivelse og ønsker for en kommende strategisk mobilitetsplan for Billund by.
Mobilitetsplanen har til hensigt, at skabe et samlet blik, der kan sikre en klar retning for den trafikale planlægning, forbedre sammenhængen mellem transportmidler og skabe rammerne for en bedre by. Dette kunne være hvordan afviklingen af biler, busser og godstrafik sammentænkes med gode forhold for cyklister og fodgængere i alle aldre. Ligeledes er formålet med mobilitetsplanen at sikre en fornuftig sammenhæng på tværs af eksisterende boligområder, kommende byudviklingsprojekter samt eksisterende transporttunge destinationer i form af arbejdspladser og oplevelsesdestinationer. Overordnet set skal mobilitetsplanen skabe en klar politiks retning for planlægning og sikre at kommunen er på forkant når der byen udvikler sig.

For at deltage i dette skal man tilmelde sig workshop nr. 1 eller workshop nr. 2

  • 10.00 -11.30: Mobilitetsspil (workshop 1) - Kræver tilmelding på forhånd!
  •  13.00 -14.30: Mobilitetsspil (workshop 2) Kræver tilmelding på forhånd!

Tilmeld dig workshop 1 eller 2 vedr. mobilitetsspil


Husk at angive hvilken workshop du ønsker at deltage i.
Der er et begrænsede antal pladser, hvorfor der er først til mølle.

Til begge workshops vil i blive inviteret til at spille mobilitetsspillet

Mobilitetsspillet er et inddragelsesspil, der skaber rammerne for at diskutere byens fremtid i mindre grupper for op til 40 forhåndstilmeldte borgere og interessenter til hver workshop. Afslutningsvis giver mobilitetsspillet deltagerne en mulighed for at tilkendegive deres betragtninger til hele forsamlingen.
Mobilitetsspillet giver sammenlagt op til 80 borgere og interessenter mulighed for at blive inddraget.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte:
Mobilitet: Kristian Spanggaard Christensen: 79 72 70 45 ksc@billund.dk

Samme dag er der åbent hus og debatmøde om trafiksikkerhed i kommunen

Hele dagen kan man tage en drøftelse med forvaltningen og evt. politikere ved 2 stande/borde med hvert sit område indenfor trafiksikkerhed. Det ene bord omhandler byerne Filskov, Sdr. Omme samt Grindsted og mens det andet bord omhandler byerne Stenderup-Krogager, Hejnsvig, Vorbasse samt Billund. Man kan også blot skrive sine bemærkninger ned, placere dem på et fysisk kort eller indskrive dem i et GIS-system enten ved opstillede computere eller egen smartphone.