Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Trafiksikkerhedsplan og Mobilitetsplan

Billund Kommune er i gang med at udarbejde en strategisk mobilitetsplan for Billund by samt en trafiksikkerhedsplan for hele kommunen. Her finder du løbende informationer om strategisk mobilitetsplan for Billund by og om trafiksikkerhedsplan for hele kommunen.

Vores borgere, besøgende og ansatte i virksomheder og institutioner skal kunne bevæge sig godt og sikkert rundt i kommunen - både som gående, cyklist, bilist eller med offentlige transportmidler. Billund Kommune er i rivende udvikling og derfor er det vigtigt at vores infrastruktur lever op til de behov der er nu og som fremtiden bringer. Billund Kommune har derfor brug for at få input fra borgerne til hvad der skal fokuseres på i forhold til at skabe mindre trængsel, flere sunde og kvikke borgere/medarbejdere, mindre CO2-udledning samt mere sikre veje.

Borgerinddragelse er et vigtigt element for at sikre mere viden fra borgerne og vil give flere nuancer af trafiksikkerhedsbilledet end ved kun at kigge på de tilgængelige uheldsstatistikker alene. Billund Kommune skal derfor blive gjort bekendt med så mange forhold som muligt, hvor borgerne føler sig utrygge og/eller usikre i trafikken. Ved at følge nedenstående link kan du give input til hvor du konkret mener der er en farlig lokalitet i trafikken, hvor der enten allerede er sket uheld eller hvor det har været tæt på:

Giv dine input her

For an english version

 

Følg med på siden her for mere information og hjælp os til at sikre fremtidens trafikanter/mobilister til, at de får så sunde og fornuftige transportvalg som voksne.