Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Prøveprojekter

Som en del af udviklingen af Grindsted bymidte, er der afsat midler til pilotprojekter sideløbende med udarbejdelsen af en langsigtet strategisk helhedsplan for Grindsted. prøveprojekter eller eksperimenterne skal bidrage til at understøtte strategien.

Som en del af arbejdet frem mod udviklingsplanen – men også med det selvstændige formål at skabe en synlig forandring nu og her – gennemføres tre ’prøveprojekter’ eller åbningstræk, som hver for sig og sammen udgør forsøg på og konkrete bud på, hvordan bymidten kan udvikle sig – og som kan bidrage til temaerne i den kommende strategi.

Bymidteforum har peget på tre vigtige projekter i bymidten, som gennemføres som åbningstræk. De udgør hver for sig og sammen konkrete bud på, hvordan bymidten kan udvikle sig. De kan fungere som afsæt for andre beslutninger, projekter og samarbejder.

Pilotprojekterne forventes gennemført sideløbende med udarbejdelsen af den strategiske helhedsplan. 

De tre pilotprojekter er: 

  • Folie på vinduerne i de tomme butikslokaler
  • Fællesspisning på Torvet 
  • Lys på træerne i Anlæget 

Folie på vinduerne 

Folie på vinduerne i de tomme butikker med formidling af lokale historier. Folien i vinduerne kan løbende udskiftes, så der kommer nye historier i bymidten.

Fællesspisning på torvet 

Arrangement hvor der sættes grill op på det store torv samt borde og bænke, efter langbord-princippet. Her kan man komme og grille sin aftensmad, købe noget at drikke i caféerne eller købe sin mad i en af caféerne (samarbejde med caféerne) og spise på torvet. Med fokus på at skabe mere liv på torvet og samtidig styrke fællesskaberne i byen.

Lys på træerne i Anlæget

Stemningsbelysning af træer i Anlæget med lysbrønde. Et lysspor/en belyst sti skal være med til at gøre området mere behageligt at gå gennem om aftenen samtidig med at det skal bidrage til at binde Bymidten og Campus bedre sammen. Det vil også være noget der er synligt fra bymidten, måske som et mindre vartegn for området.