Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Åben hus arrangement om trafiksikkerhed i Grindsted den 9. november 2019

Billund Kommune sætter gang i en ny trafiksikkerhedsplan netop nu og vi har brug for dine input. Hvordan kan du finde ud af ved at deltage i et spændende åbent hus arrangement i Magion den 9. november 2019, hvor vi sammen vil snakke om hvilke områder for trafiksikkerheden, der skal fokuseres på.

Borgere, besøgende og ansatte i virksomheder og institutioner i Billund Kommune skal kunne bevæge sig godt og sikkert rundt - enten som gående, cyklist, bilist eller med de offentlige transportmidler. Én ulykke er én ulykke for meget, så vi har brug for at få så meget viden som overhovedet muligt omkring de forskellige problemstillinger, der er i trafikken. Udover at det kan dreje sig om usikre eller utrygge kryds eller strækninger, så er du måske stødt på en lidt træls trafikantadfærd, som du mener, der skal gøres noget ved.

Åbent hus-arrangementet lægger vægt på, at det skal være nemt og lettilgængeligt for alle at snakke om trafiksikkerhed ud fra idéen om at give alle lige muligheder for at blive hørt. Man behøver derfor ikke at være der i hele tidsrummet eller at deltage i debatmødet, hvis man ikke kan afse tiden til det. Eksempelvis skal børnefamilier kunne komme og give deres bemærkning for så at gå igen. Derfor bliver det blandt andet muligt blot at skrive sine bemærkninger ned, placere dem på et fysisk kort og/eller indskrive dem i et GIS-system enten ved de opstillede computere eller med egen smartphone. 

Hele dagen kan man tage en drøftelse med forvaltningen og politikere ved 2 stande/borde med hvert sit område indenfor trafiksikkerhed. Det ene bord omhandler byerne Filskov, Sdr. Omme samt Grindsted, mens det andet bord omhandler byerne Stenderup-Krogager, Hejnsvig, Vorbasse samt Billund. Særligt rettet mod børnefamilier er der under hele arrangementet placeret en cykelbane, hvor børn kan deltage i lege og kompetenceudviklende aktiviteter.

Kom og fortæl os om dine idéer om og udfordringer i trafikken. Tag derfor børnene og din partner med i Magion i Grindsted for at bidrage til, at Billund Kommune bliver mere trafiksikker fremover. Din mening er vigtig! 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:


Trafikplanlægger: Gorm Baagøe Andersen: 79 72 70 50 GBA@Billund.dk

Politisk Konsulent: Karen-Louise 7972 7208 KSM@Billund.dk