Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forundersøgelser

Forud for projektet 'Ny helhedsplan for Grindsted', er der gennemført et udviklingsforløb målrettet Fremtidens Handelsby Grindsted og en ansøgning til Realdania om en strategisk helhedsplan for Grindsted. I de forskellige forløb, er der gennemført et vigtigt stykke udviklingsarbejde, som vi ønsker at bygge videre på i den efterfølgende proces. Sammenfatningen af de enkelte forløb kan findes nedenfor.

Fremtidens Handelsby Grindsted

Fra 2015 og frem til ultimo 2018 er der gennemført en ideudviklingsproces målrettet 'Fremtidens Handelsby Grindsted'. En lokal styregruppe bestående af erhvervsinteresser, handelsstandsforeningen og Billund Kommune har peget på flere konkrete projekter, der kan booste/forstærke byens handelsliv. Den afsluttende rapport pegede blandt andet på behovet for en helhedsorienteret udviklingsplan for bymidten, der kan samle trådene og ideerne i en fælles vision, og hvor det fysiske, det organisatoriske og det indholdsmæssige udvikles som parallelle spor.

Rapporten Fremtidens Handelsby Grindsted

Prospekt 'Grindsted - Handelsbyen på heden'

I december 2015 gennemførte Jyske Analyse en detailhandelsundersøgelse om Grindsted som handelsby.  Undersøgelsens resultater og konklusioner er samlet i prospektet Grindsted - handelsbyen på heden. Prospektet er en opsamling af den indledende analyse af forbrugeradfærden i Grindsted og omegn, som en forløber til udviklingsforløbet 'Fremtidens Handelsby Grindsted'. Samlet set viser undersøgelsen, at Grindsted har en styrke indenfor dagligvarer, mens der er potentiale indenfor udsalgsvarer, og det er i høj grad også butikker med udvalgsvarer som forbrugerne efterspørger.

Prospekt Grindsted Handelsbyen på heden

Ansøgning til Realdania

Det bærende og strukturerende element i den procesplan, som lå til grund for ansøgningen til Realdania, var et højt ambitionsniveau for samskabelse. Derfor blev der, i forbindelse med ansøgningen til Realdania i 2018, gennemført en workshop med unge studerende fra Campus Grindsted. De unge peger på behov for at skabe sammenhænge. Derudover peger de også på behovet for at gentænke bymidten med plads til spontane møder og opbygningen af sociale relationer. Her nævnes også Engstrøget som et område, der kan aktiveres yderligere.

I ansøgningen var der fokus på, at bruge kortvarige eksperimenter som redskab i udviklingsarbejdet. Den endelige helhedsplan skal indeholde en samlet vision for Grindsted, der peger fremad og tager favntag med, hvilken by Grindsted skal være.

Ansøgning til Realdania

Bilagsmappe