Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Aktivitets- og installationspuljen

Har du lyst til at være med til at skabe mere liv og aktivitet i Grindsted bymidte til glæde for byens borgere og besøgende og blive en del af 'Viljen til at Handle' - udviklingsstrategien for Grindsted bymidte? Så søg vores nye Aktivitets- og installationspulje.

Ansøgningsskema til Aktivitets- og installationspuljen 

 

Puljens størrelse

Aktivitets- og installationspuljen for Grindsted bymidte er en midlertidig pulje, der forløber over tre år fra 2021-2023. Der er 100.000 kr. i puljen til uddeling i 2022.

 

Puljens formål

Aktivitets- og installationspuljen er en pulje, hvor initiativtagere kan søge om økonomisk støtte til forskellige aktiviteter og fysiske, midlertidige installationer i Grindsted bymidte. Puljen henvender sig til enkeltpersoner, foreninger, institutioner, erhvervsdrivende og andre initiativtagere med gode idéer og et stærkt engagement i bymidten.

Formålet med puljen er at afprøve tiltag, der kan sætte gang i en mere livlig, attraktiv og aktiv bymidte ved at give oplevelser til byens borgere og besøgende, og give initiativtagere mulighed for at igangsætte events og aktiviteter inden for en kort tidshorisont.

Puljen understøtter ”Viljen til at handle” - udviklingsstrategien for Grindsted bymidte, og skal være med til at styrke samarbejdet mellem byens forskellige aktører.

 

Område for puljen

Der kan søges støtte til aktiviteter og midlertidige installationer i bymidten, samt i forbindelsesområderne mellem bymidten og Campus og bymidten og dagligvarecentret. Se et kort over området her.

 

Ansøgningskriterier

Der kan søges støtte til alle slags aktiviteter, events og midlertidige fysiske installationer. Det kan være selvstændige arrangementer eller mindre idéer og tiltag, der kan koble sig på eksisterende begivenheder som fx By Night, Halloween, store koncerter eller andet. Det kan også være en udstilling eller byrumsmøbler, som skal stå i byrummet i en periode.

Ved projekter der medfører kommunale udgifter til drift, er der behov for yderligere dialog på baggrund af ansøgningen.

Det vigtigste for at opnå støtte er at initiativer der søges midler til, taler ind i udviklingsstrategien ”Viljen til at handle” og understøtter et eller flere af strategiens tre spor – Fællesskaberne, Fortællingen og Fysikken.

I ansøgningen skal det angives hvilke(t) spor aktiviteten understøtter og hvordan.

Fællesskaberne: Initiativet understøtter fællesskabet og samarbejdet i området. 

Fortællingen: Initiativet bidrager til at formidle og forstærke fortællingen om Grindsteds historie, identitet og kultur

Fysikken: Initiativet understøtter en spændende og flot bymidte og/eller styrker forbindelserne mellem byens tre centre, Campus, Bymidten og dagligvarecentret.

Det er et krav at aktiviteten/initiativet er åbent for alle og at ansøger kommunikerer aktiviteten ud offentligt. Ansøger skal den offentlige kommunikation bruge logoet for ”Viljen til at handle” og formidle at initiativet er en del af udviklingsstrategien. Logoet kan downloades her. 

Projekter støttes alene med kontante tilskud.

 

Du kan ikke få støtte til

  • Daglig drift
  • Kommercielle aktiviteter
  • Arrangementer eller aktiviteter som har til formål at samle penge ind
  • Projekter med politisk eller religiøs karakter
  • Der kan som udgangspunkt ikke gives støtte til arrangementer der tager entré
  • Projekter og aktiviteter, der allerede er afviklet

 

Ansøgningsfrister

Der er løbende ansøgningsfrist. Det efterstræbes at fordele støtten til arrangementer ligeligt over hele året.
Du kan forvente svar indenfor 14 dage efter ansøgning.

 

Hvor meget kan der søges?

Der kan som udgangspunkt søges op til 20.000 kr. pr. projekt. Det forventes at ansøgninger over 5.000 kr. har medfinansiering. Medfinansiering kan også bestå af frivillige arbejdstimer som afregnes med taksten 100 kr. pr. time.
Ansøgningerne bliver behandlet af forvaltningen.

 

Evaluering

Senest 3 måneder efter afholdt arrangement med støtte, skal der eftersendes et endeligt regnskab og en kort evaluering med beskrivelse af initiativets afholdelse og forløb samt 2-5 billeder af initiativet. Regnskab, evaluering og billeder sendes sikkert til Kultur&Fritid.

Sikker postkasse - Skriv sikkert til Kultur og Fritid.
Husk at fortrolige og personfølsomme oplysninger altid skal sendes sikkert.