Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Bygningsfornyelsespuljen

Er du bygningsejer og vil du være med til at bevare og forskønne bymidtens historiske facader? Så kan du lige nu søge bygningsfornyelsespuljen og få hjælp til renovering af bygningernes klimaskærm og facader.

Ansøgningsskema til bygningsfornyelse

Læs mere om alle betingelserne for støttetildeling og lovgivningen bag 

 

Om bygningsfornyelse

Bygningsfornyelse er støtte til ejer-, almene og private boligudlejningsejendomme i Grindsted. Bygningsfornyelse skal sikre eller øge bevaringsværdien af bymidtens bygninger.

Der lægges i vurderingen vægt på at ejendommene bliver tidssvarende med fokus på varige forbedringer i god kvalitet med materialer, arkitektonisk kvalitet og udtryk, der er i overensstemmelse med bygningens oprindelige karakter.

 

Ansøgningskriterier

Der kan søges om støtte til renovering af bygningsfacader på bygninger, som ligger med facade mod det markeret område i Grindsted bymidte, som vist på kortet her.

Kriterier som ansøgningen bliver vurderet på:

 • Bygningen skal være opført før 1960
 • Arkitektonisk forbedring af bygningens facadeudtryk, så projektet bidrager til en visuel forskønnelse af bygningen som helhed (det kan f.eks. være ved at bringe bygningen tilbage til dens oprindelige udtryk)
 • Projektets gevinst for bygningens nærområde (forbedringerne af bygningen har en positiv effekt på omgivelserne/bybilledet)
 • Projektets karakter i forhold til at bevare eller styrke bygningens bevaringsværdier
 • Projektets betydning for bygningens energiforbrug (med henblik på forbedring af bygningens energiforbrug)
 • Bekæmpelse af fysisk fare og sundhedsfare i bygningsdele, bl.a. i form af skimmelsvamp og risiko for nedstyrtning af bygningsdele

Kriterierne ovenfor er ikke angivet i prioriteret rækkefølge.

 

Hvad kan der gives støtte til?

Tilskud kan ydes til istandsættelse af bygningens klimaskærm, som eks.: 

 • Tage, herunder tagrender og skorstene, kviste, tårne og ovenlys
 • Ydermure herunder facadeudsmykning og arkitektoniske detaljer
 • Vinduer herunder opsætning af forsatsrammer og koblede rammer
 • Døre og porte
 • Karnapper, altaner, verandaer og udestuer, der er en del af den oprindelige bygning
 • Fundamenter, herunder kældernedgange og stenpikning under tagdryp, indgangspartier, herunder udvendige trapper.

Kommunen kan som betingelse for modtagelse af støtte stille krav om arkitektoniske hensyn, udførelse og materialer (jf. Lov om byfornyelse og udvikling af byer, § 25, stk.1).

Billund Kommune kan kræve at der tilknyttes arkitektrådgivning til projektet. Dette skal sikre en arkitektonisk kvalitet og en gennemgående arkitektonisk linje i byen. Desuden opfordres til brug af stilblade, som udarbejdes med det formål at inspirere til renovering af Grindsted Bymidtes arkitektonisk værdifulde bygninger.

 

Lovgivning

Støtte til renovering af bygningsfacader behandles efter Lov om byfornyelse og udvikling af byer (LBK nr 144 af 21/02/2020).

I henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer, kan der ydes støtte til udgifter til bygningsfornyelse af private udlejningsboliger efter byfornyelseslovens § 8, stk. 1, nr. 2 eller til bygningsfornyelse af andelsboliger og ejerboliger efter byfornyelseslovens § 21, stk. 1, nr. 1 og 2.

Metoden til beregning af de støtteberettigede udgifter er forskellig alt efter om der søges om støtte til udgifter til bygningsfornyelse af private udlejningsboliger eller til andelsboliger og ejerboliger.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 15% af de støtteberettigede udgifter.