Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Viljen til at handle - Udviklingsstrategi for Grindsted bymidte

Her på siden kan du læse mere om udarbejdelsen af en udviklingsstrategi for Grindsted, dens indhold og samarbejdet med bymidteforum.

Læs hele udviklingsstrategien her

Billund Kommune satte i 2018 gang i arbejdet med en udviklingsstrategi for Grindsted. For at sikre dialog om udviklingsstrategien og for at sikre, at den bliver bredt forankret blandt både offentlige og private aktører i byen, blev der ved udgangen af 2018 etableret et Bymidteforum på tværs af kommune, handel, erhverv, kultur- og uddannelsesinstitutioner. Det er målet, at bymidteforum kan etablere og styrke eksisterende netværk mellem aktører i bymidten og på den måde danne grundlag for nye partnerskaber i udviklingen af bymidten. Samtidig er det hensigten, at bymidteforum kan fungere som en arbejdsgruppe for udviklingsstrategien og for de konkrete aktiviteter, som sættes i værk som en del af arbejdet med udviklingsstrategien.

Arbejdet med udviklingsstrategien for Grindsted bymidte er nu tilendebragt og indeholder en samlet vision for Grindsted. En vision, der peger fremad og tager favntag med, hvilken by Grindsted skal være i fremtiden – hvordan bymidten i fremtiden skal hænge sammen fysisk, hvilken fortælling der skal være grundlaget for byens udvikling og hvilke fællesskaber, bymidten skal kunne danne den meningsfulde ramme om. Du kan læse hele udviklingsstrategien ved at trykke på ovenstående link.

Gennem møderne i Bymidteforum, har der tegnet sig tre udviklingsspor som afsæt for indsatser, der kan igangsættes på kort sigt såvel som projekter med et længere tidsperspektiv. Det er hensigten, at de tre udviklingsspor skal kunne fungere som en del af argumentationen for enkeltprojekter – og dermed som en sikkerhed for, at enkeltprojekter hænger sammen og bidrager til hinanden, og dermed til en fælles, samlet retning for Grindsted.

  • Fællesskaber
  • Fortællingen
  • Fysikken

Kernefortælling

Et vigtigt element i den nye udviklingsstrategi for Grindsted er en samlet kernefortælling for byen. Kernefortællingen er den samlede ambition, som er let at formidle og alle projekterne kan kobles op på. Den kan bruges i pressemateriale og i forbindelse med anden kommunikation.