Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Viljen til at handle - Udviklingsstrategi for Grindsted bymidte

Her på siden kan du læse mere om udarbejdelsen af en udviklingsstrategi for Grindsted, dens indhold og samarbejdet med bymidteforum.

Læs hele udviklingsstrategien her

Billund Kommune satte i 2018 gang i arbejdet med en udviklingsstrategi for Grindsted. For at sikre dialog om udviklingsstrategien og for at sikre, at den bliver bredt forankret blandt både offentlige og private aktører i byen, blev der ved udgangen af 2018 etableret et Bymidteforum på tværs af kommune, handel, erhverv, kultur- og uddannelsesinstitutioner. Det er målet, at bymidteforum kan etablere og styrke eksisterende netværk mellem aktører i bymidten og på den måde danne grundlag for nye partnerskaber i udviklingen af bymidten. Samtidig er det hensigten, at bymidteforum kan fungere som en arbejdsgruppe for udviklingsstrategien og for de konkrete aktiviteter, som sættes i værk som en del af arbejdet med udviklingsstrategien.

Arbejdet med udviklingsstrategien for Grindsted bymidte er nu tilendebragt og indeholder en samlet vision for Grindsted. En vision, der peger fremad og tager favntag med, hvilken by Grindsted skal være i fremtiden – hvordan bymidten i fremtiden skal hænge sammen fysisk, hvilken fortælling der skal være grundlaget for byens udvikling og hvilke fællesskaber, bymidten skal kunne danne den meningsfulde ramme om. Du kan læse hele udviklingsstrategien ved at trykke på ovenstående link.

Gennem møderne i Bymidteforum, har der tegnet sig tre udviklingsspor som afsæt for indsatser, der kan igangsættes på kort sigt såvel som projekter med et længere tidsperspektiv. 

  • Fællesskaber
  • Fortællingen
  • Fysikken

Det er hensigten, at de tre udviklingsspor skal kunne fungere som en del af argumentationen for enkeltprojekter – og dermed som en sikkerhed for, at enkeltprojekter hænger sammen og bidrager til hinanden, og er med til at gøre Grindsteds fortælling endnu bedre, Grindsteds fysiske forbindelser endnu tydeligere og Grindsteds fællesskaber endnu stærkere.

Vi vil fortsat gerne invitere alle byens aktører med ind i maskinrummet, når vi udvikler på strategiens tre spor og vi er overbeviste om, at Grindsteds borgere, Handelsstandsforening, institutioner, virksomheder, ejendomsejere, og uddannelses- og kulturinstitutioner er de helt rette til at lave ting for og med Grindsted. 

Vi har viljen til at handle – og hvis vi handler i fællesskab, kommer vi endnu længere!