Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hejnsvig

Hejnsvig er en lille, men dejlig by med dagligvarebutikker, institutioner, aktiviteter og kulturliv. Men Hejnsvig er også en by med mange muligheder for at leve et aktivt fritidsliv i byen og i naturen - med sø, park og stiforbindelser tæt på.

Hejnsvig skal være en attraktiv boligby i landskabet - et trygt og godt sted at bo. Derfor er der på baggrund af borgermødet i februar 2016 udarbejdet en udviklingsplan der skal vise vej. I udviklingsplanen er tre indsatser prioriteret, som lokalsamfundet vil samarbejde omkring i de kommende år. Nedenfor kan du læse mere om de tre indsatsområder.  

Læs hele udviklingsplanen for Hejnsvig - sammenholdets by

Læs mere om hvad der sker i Hejnsvig og omegn