Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Byfornyelse i Vorbasse

Vorbasse ligger som en smuk landsby i det sønderjyske landskab. Byen har omkring 1.350 indbyggere og tegner sig som en levedygtig landsby med en lille bykerne omgivet af eng og skov.

Der er udarbejdet en samlet plan for udviklingen af Vorbasse by med udgangspunkt i hovedgaden. Den nye plan er et skitseprojekt for byfornyelse i Vorbasse. Nedenfor kan du læse mere om de enkelte delprojekter som er en del af det samlede projekt. 

Læs hele projektbeskrivelsen her!

Læs mere om hvad der sker i Vorbasse og omegn • Tagrenovering på Vorbasse Fritidscenter

  Fra Uge 31 og frem til slutningen af november, vil der blive foretaget en større renoveringsopgave af taget på Fritidscenteret.
  Der vil være byggeaktiviteter over Caféområdet og omklædnings faciliteterne. Byggeaktiviteterne og omfanget af disse gør, at bagindgangen ved området for støvlevask bliver afspærret under hele byggeperioden.
  Se oversigts- og byggepladsplan her 
  Ønskes der yderligere information om projektet, kan Jesper Bondesen fra Kommunale Ejendomme kontaktes på mail: jhb@Billund.dk
  Alternativt kan John Nielsen også Kontaktes på mail Joni@Billund.dk

 • Hovedgaden

  I forbindelse med byfornyelsen af Vorbasse arbejdes der med en række strategiske tiltag, der kan bidrage til at underbygge byens udvikling og identitet ved at styrke hovedgadens billede. Fokus er på at bygge videre på byens eksisterende karakteristika, lokale særkender og potentialer. Formålet med projektet er, at skabe en mere samlet og klar identitet for hovedgaden. 

 • Torvet - Et samlingspunkt i byens hjerte

  Med projektet forslås en stor sammenhængende og åben plads, der skaber et samlingspunkt i byens hjerte. Her skal byens historiske hus for alvor fremhæves og byens nye vartegn – karrusellen ’Mr. Swing King’ opsættes her som symbol på den livsenergi byen bygger på.  

 • Aktivitetsaksen - En sammenhængende rambla

  Aktivitetsaksen er en sammenhængende rambla af aktivitet og liv, som skal forstærke og understrege byens unikke energi og fællesskab. Formålet er at skabe en aktiv og oplevelsesrig akse, der markerer sig på hovedgaden i nord og strækker sig helt ned til campingpladsen i syd. Aktivitetsaksen skal være med til at synliggøre byens aktiviteter. Visionen er derfor at skabe et levende område, hvor børnenes aktiviteter er i fokus.

 • Krigshaven

  Krigshaven fremstår i dag som en pæn og velplejet park. Parkens navn ’Krigshaven’ og dens karakteristiske historie er dog ikke tydeligt repræsenteret i parkens udtryk. Visionen er derfor at opgradere stedets visuelle identitet, og skabe en reel plads i byen.

  En markering i belægningen binder Krigshaven sammen med sansehaven ved plejecentret.

 • Sansehaven

  En ny landskabelig foyer etableres som en grøn sansehave for de ældste og de mindste. Med duftende urter, blomstrende træer og buske og en række sansemotoriske legeelementer, indskriver området sig i en af byens grønne kiler. Sansehaven skal bidrage til at forstærke landsbykarakteren og trække livet ud i gaderummet. 

  Den gamle busholdeplads forventes at blive nedlagt, og omdannes til en grøn plads. På pladsen plantes mere grønt og vil komme til at stå som en smuk forplads til bygningen.