Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Mobilitetsplan for Billund by

Formålet med mobilitetsplanen er at placere Billund på landkortet som et infrastrukturelt knudepunkt i Vestdanmark og samtidig skabe en tryg, levende og børnevenlig by med et tydeligt fokus på en sund og aktiv livsstil. Det skal være attraktivt at være let trafikant, men muligt at være bilist. Der skal være gode rammer for handelslivet og erhvervsvirksomheder med understøttelse af bæredygtige og miljøvenlige transportformer.

Billund Kommune har med Udviklingsstrategien Fremtidens Legeplads, visionen om Børnenes Hovedstad og Billund Byvision sat gang i en udvikling af Billund by, som de færreste havde forestillet sig år tilbage.

Med ca. 9.400 daglige indpendlere til kommunen, 1,4 millioner årlige overnattende gæster, Danmarks andenstørste internationale lufthavn og en bymidte, der er ved at blive bygget op på ny, må der siges at være gang i byen.

Sideløbende arbejdes der for anlæggelsen af en togforbindelse der kobler Billund by og lufthavn til det nationale jernbanenet, samt anlæggelsen af Ny Midtjysk Motorvej. Begge infrastrukturprojekter er vigtige for den fortsatte udvikling af Billund som et af de største oplevelsescentre i landet, et nationalt knudepunkt for luftfartstrafikken og et vigtigt erhvervscentrum.

Billund var førhen kendetegnet ved ensartede parcelhusområder, en bymidte der hovedsageligt bestod af store dominerende parkeringspladser, foruden et rådhus, et mindre butikscenter, infrastruktur, der fortrinsvis tilgodeså fremkommelighed for biler, og et turistområde, der var afskåret fra den resterende by.

Med Billund Byvision blev der defineret en vision, som har haft og vil få vidtrækkende konsekvenser for byens udvikling. Når der placeres en turistdestination som LEGO House med forventet 250.000 besøgende om året (Kilde: LEGOHouse) midt i kernen af byen, og når der samtidig sker en opbygning af en helt ny bymidte med butikker, lejligheder og kontorer, ændrer byen sig markant. Dertil kommer et nyt stort hovedkontor for LEGO Koncernen kun 400 meter fra bymidten og udviklingen af travbanen, til en ny bydel, kun 600 meter fra bymidten.

Med visionen for byen og ovenstående projekter vil det ikke længere kun være byens borgere, der benytter og færdes i bymidten. Det vil i lige så høj grad være medarbejdere fra byens virksomheder og turister. Der sker dermed en ændring i byens brugergrupper og ikke mindst bystrukturen og den måde byen bruges på. En transformation som denne kræver et fokus på mobiliteten i byen for at være på forkant med fremtidens udvikling.

Med mobilitetsplanen arbejder kommunen med udgangspunkt i fire fokusområder:

  • Udvikle Billund som infrastrukturelt knudepunkt i Vestdanmark har fokus på byens muligheder og robusthed over for udefrakommende nationale projekter.
  • Begrænse biltrafikken i bymidten har fokus på at skabe den gode by ved at minimere unødvendig bilkørsel i midtbyen.
  • Skabe attraktive forhold for lette trafikanter har også fokus på at skabe den gode by ved at fremme gang og cykling som transportformer.
  • Understøtte nye og grønne transportformer fokuserer på at tilbyde borgerne nye former for grøn transport som alternativ til benzin- og dieselbilen – til gavn for klimaet og bymiljøet.

Læs mobilitetsplan for Billund by 2020-2040